Vulcanus in Japan – Stypendium dla studentów.

Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Tłumaczenie publikacji p.t. “MOOC – masowe otwarte kursy on-line”.

Zaproszenie na seminarium „Wspólne studia – korzyść czy kłopot?”, Warszawa, 7 listopada 2014.

Ogólne zasady kwalifikacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego ubiegających się o fundusze Erasmus (wsparcie indywidualne) w celu realizacji praktyki zagranicznej dla absolwentów.

Program Erasmus+ – Projekt Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA1) – Zagraniczne studia częściowe 2014/2015 – Dokonywanie zmian w Porozumieniu o programie studiów (LA – during the mobility).

Ofertę stypendialną DAAD na rok akademicki 2015/2016.

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w programie Erasmus+ na rok 2015.

Program Erasmus+ KA1 – Studenckie i doktoranckie praktyki zagraniczne (SMP) 2014/2015 – Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów ubiegających się o fundusze Erasmus oraz kierowania na praktykę zagraniczną.

LP-Erasmus 2013/2014 – DOPŁATA DO STYPENDIUM – praktyki zagraniczne.

LLP Erasmus 2013/2014 – Dopłata do stypendium – Zagraniczne studia częściowe.

Fundacja Kościuszkowska zaprasza polskich naukowców i artystów do ubiegania się o stypendia Fundacji na rok akademicki 2015/16.
Termin składania dokumentów upływa 15 października 2014.

Biuro Współpracy z Zagranicą serdecznie zaprasza wszystkich zagranicznych studentów studiów częściowych na spotkanie, które odbędzie się 29 września o godzinie 9:30 w Auditorium Maximum na terenie Kampusu Głównego.

Inspiruj, edukuj, motywuj! Konkurs Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Podpisywanie umów indywidualnych Erasmus Mobilność KA1 – studia częściowe 2014/2015

Program Erasmus+ – Mobilność edukacyjna – zagraniczne studia częściowe 2014/2015 – Podpisywanie umów indywidualnych ze studentami / doktorantami.

Przewodnik częściowe studia zagraniczne Erasmus+ 2014/2015

ERASMUS Mobilność 2014/2015 – Praktyki zagraniczne dla absolwentów.

Program Erasmus+ / Erasmus – Mobilność edukacyjna – zagraniczne studia częściowe 2014/2015: podpisywanie umów indywidualnych ze studentami / doktorantami.

Applied Petroleum Geosciences – nowy kierunek studiów w języku angielskim prowadzony przez Wydział Geologii i Wydział Chemii.