Stypendia Rządu Francuskiego w roku akademickim 2015/2016.

Erasmus+ Zagraniczne studia częściowe 2014/2015 – Learning Agreement część After the Mobility.

Erasmus+ Zagraniczne studia częściowe 2014/2015 – Wypłata funduszy Erasmus na kolejny semestr studentom/doktorantom, którzy przedłużyli pobyt.

Spotkanie informacyjne na temat Partnerstw strategicznych – w Warszawie, 19 lutego 2015 r.

Stypendia Komisji Europejskiej dla studentów i pracowników w ramach projektu Erasmus Mundus A2 SIGMA Agile (Bałkany Zachodnie) – aplikacje do 10 lutego 2015 r.

Erasmus Mobilność edukacyjna (KA103) – rok akademicki 2015/2016 – Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) z dofinansowaniem Erasmus do uczelni z tzw. krajów programu

Erasmus+ i PO WER – Zagraniczne studia częściowe 2014/2015 – Wypłata kolejnej raty stypendium.

Spotkanie informacyjne pt. „Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – projekty typu capacity building w programie Erasmus+” – 8 stycznia 2015 r. w Warszawie.

Program Erasmus+ 43 miejsca na zagraniczne praktyki absolwenckie SMPA 2014/2015.

Program Erasmus+ 279 miejsc na zagraniczne praktyki studenckie SMP 2014/2015.

Program „Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy” (FSS) – Spotkanie z przedstawicielami Państw Darczyńców EOG, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Erasmus+ – zagraniczne studia częściowe – OLS – Online Linguistic Support.

Spotkanie informacyjne dot. listów motywacyjnych (tzw. personal statement) dla osób planujących wyjazd na studia do USA lub składających aplikację na program stypendialny Fulbrighta.

„Bliższa Europa” – GoEuro Scholarship Programme: konkurs dla studentów.

Stypendia w ramach Swedish Institute Visby Programme.

Program Erasmus+ Mobilność edukacyjna 2014/2015 zagraniczne studia częściowe – Przedłużenie okresu studiów w uczelni zagranicznej.

Program Erasmus+ Mobilność edukacyjna 2014/2015 – zagraniczne studia częściowe. Wypłata funduszy PO WER (dodatek socjalny) na kolejny semestr studentom/doktorantom wstępnie zakwalifikowanym na pełny rok akademicki

Program Erasmus+ – Projekt Erasmus – „Mobilność edukacyjna 2014/2015 – zagraniczne studia częściowe.” Wypłata funduszy Erasmus na kolejny semestr studentom/doktorantom wstępnie zakwalifikowanym na pełny rok akademicki.

Prezentacja ze spotkania z koordynatorami ds. mobilności, które odbyło się 5 listopada 2014 r.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje specjalne bezpłatne oprowadzanie po wystawie stałej.