Nowa usługa LOT-u.

3 stypendia dla studentów umożliwiające studia na Uniwersytecie Luksemburskim.

ERASMUS+ – Mobilność (KA1/1 HE) – Zagraniczne studia częściowe 2014/2015 – Możliwe utrudnienia w przystąpieniu Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Macedonii i Turcji do programu Erasmus+.

University of Alberta, The Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, zaprasza doktorantów do ubiegania się o “POLISH DOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP”.

Zaproszenie do udziału w programie EPRIE – Exchange Program for Regional Integration in East Asia and Europe – dla uczestników studiów magisterskich i doktoranckich.

ERASMUS+ Mobilność (KA1/1 HE). Zagraniczne studia częściowe 2014/2015 – Przyznanie stypendiów dla studentów zakwalifikowanych w ramach programu.

FRSE – prezentacja ze spotkania nt. projektów Erasmus+ typu partnerstwa strategiczne.

ERASMUS 2013/2014 – 174 stypendia na praktyki zagraniczne.

Targi edukacyjne dla studentów z udziałem przedstawiciel uczelni amerykańskich – 11 kwietnia br.

Wymiana studentów/doktorantów z uczelniami Ameryki Łacińskiej w ramach uniwersyteckich umów o bezpośredniej współpracy – wyjazdy na studia częściowe.

Studia częściowe i staże studenckie w Euroazjatyckim Uniwersytecie Narodowym w Astanie (Kazachstan).

Erasmus+ KA2 Partnerstwo strategiczne – elektroniczne formularze wniosków dostępne w wersji polsko- i anglojęzycznej

Konferencja z okazji 55-lecia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Polsce:

Zagraniczne studia częściowe ERASMUS+ 2014/2015 – Informacja dla studentów zakwalifikowanych na stypendia.

FSS – nabór na wizyty przygotowawcze – nowy termin.

Zawieszenie udziału Szwajcarii w programie Erasmus+.

O programie LLP Erasmus oraz Erasmus +, spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów na zagraniczne studia częściowe i praktyki – 28 lutego 2014

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na spotkanie: projekty wielostronne typu „Partnerstwo strategiczne” w programie Erasmus+.

Nowy Termin składania wniosków w projekcie Erasmus Mundus A2 FELLOW-MUNDUS upływa 14 marca 2014 r.

Program ERASMUS+ 2014/2015 – Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów na stypendium Erasmus+ i skierowania na zagraniczne studia częściowe