Ajou International Summer School, Korea, termin składania dokumentów do Biura Współpracy z Zagranicą: 13 kwietna 2015 r.

Erasmus+ Zagraniczne studia częściowe 2015/2016
Zakwalifikowana/zakwalifikowany? Co dalej?

1 kwietnia 2015 r. upływa termin składania wniosków zgłoszeniowych na goszczenie naukowca w ramach Programu Fulbright Specialist w roku akademickim 2014/2015.

Mizuta Scholarship, Japonia – Termin składania dokumentów do Biura Współpracy z Zagranicą: 24 marca 2015 r.

16 lutego br. odbyło się spotkanie informacyjne dla przyjeżdżających studentów zagranicznych.

Spotkanie karnawałowo-ostatkowe zorganizowane 12 lutego br. dla stypendystów programu Erasmus Mundus studiujących na Uniwersytecie Warszawskim.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłosiła konkurs na afiliację dla Fulbright English Teaching Assistant.

Dni Mobilności w dniach 19 i 20 lutego br.

Zasady i warunki konkursu na projekty typu „Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego” wraz z formularzem wniosku (eForm) dostępne na stronie programu Erasmus+.

Projekt Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 – 40 miejsc na zagraniczne praktyki absolwenckie SMPA.

Projekt Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 – 251 miejsc na praktyki zagraniczne SMP.

Zawieszenie połączeń Eurolot od 01.04.21015 r.

Informacje dotyczące wiz do Indii.

Konkurs “Visiting Professorship in East Central European Studies” na Uniwersytecie Columbia, USA.

Stypendia Rządu Francuskiego w roku akademickim 2015/2016.

Erasmus+ Zagraniczne studia częściowe 2014/2015 – Learning Agreement część After the Mobility.

Erasmus+ Zagraniczne studia częściowe 2014/2015 – Wypłata funduszy Erasmus na kolejny semestr studentom/doktorantom, którzy przedłużyli pobyt.

Spotkanie informacyjne na temat Partnerstw strategicznych – w Warszawie, 19 lutego 2015 r.

Stypendia Komisji Europejskiej dla studentów i pracowników w ramach projektu Erasmus Mundus A2 SIGMA Agile (Bałkany Zachodnie) – aplikacje do 10 lutego 2015 r.

Erasmus Mobilność edukacyjna (KA103) – rok akademicki 2015/2016 – Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) z dofinansowaniem Erasmus do uczelni z tzw. krajów programu