Inspiruj, edukuj, motywuj! Konkurs Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Podpisywanie umów indywidualnych Erasmus Mobilność KA1 – studia częściowe 2014/2015

Program Erasmus+ – Mobilność edukacyjna – zagraniczne studia częściowe 2014/2015 – Podpisywanie umów indywidualnych ze studentami / doktorantami.

Przewodnik częściowe studia zagraniczne Erasmus+ 2014/2015

ERASMUS Mobilność 2014/2015 – Praktyki zagraniczne dla absolwentów.

Program Erasmus+ / Erasmus – Mobilność edukacyjna – zagraniczne studia częściowe 2014/2015: podpisywanie umów indywidualnych ze studentami / doktorantami.

Applied Petroleum Geosciences – nowy kierunek studiów w języku angielskim prowadzony przez Wydział Geologii i Wydział Chemii.

ERASMUS+ Mobilność KA 1 – rok akademicki 2014/2015 – Learning Agreement (LA – Porozumienie o programie studiów) z komentarzami.

Komisja Europejska ogłosiła wyniki ostatniego konkursu programu Erasmus Mundus Akcja 2.

Erasmus+ – przewodnik po programie w języku polskim.

Wizzair zmienia zasady rozliczania z biurami podróży.

ERASMUS 2013/2014 – 67 stypendiów na praktyki zagraniczne.

Od 1 czerwca br. Sekcja Obrotu Zagranicznego w Kwesturze UW będzie prowadziła obsługę pracowników od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 – 14.00.

Erasmus+ Mobilność edukacyjna KA1 – Proces wysyłania nominacji do uczelni zagranicznych zakończony.

2 stypendia dla studentów na studia w Południowym Uniwersytecie Federalnym w Rostowie nad Donem (Rosja).

Spotkania informacyjne dotyczące nowej ustawy o cudzoziemcach.

Projekt Erasmus+ – Mobilność KA1 – rok akademicki 2014/15 – Dodatkowa kwalifikacja (tzw. II tura „ogólnouniwersytecka”) na częściowe studia zagraniczne w ramach niewykorzystanych miejsc (wyjazd w semestrze letnim).

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na konferencję „Train professors to teach – wokół zaleceń UE dotyczących edukacji nauczycieli i przygotowania ich do kształcenia uwzględniającego osiągnięcia studentów poza systemem edukacji formalnej” – 16 maja 2014 r., Gdańsk.

Nowa usługa LOT-u.

3 stypendia dla studentów umożliwiające studia na Uniwersytecie Luksemburskim.