W dniach 24 grudnia 2014 oraz od 31 grudnia 2014 do 6 stycznia 2015 Biuro Współpracy z Zagranicą będzie nieczynne.

Erasmus+ i PO WER – Zagraniczne studia częściowe 2014/2015 – Wypłata kolejnej raty stypendium.

Spotkanie informacyjne pt. „Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – projekty typu capacity building w programie Erasmus+” – 8 stycznia 2015 r. w Warszawie.

Program Erasmus+ 43 miejsca na zagraniczne praktyki absolwenckie SMPA 2014/2015.

Program Erasmus+ 279 miejsc na zagraniczne praktyki studenckie SMP 2014/2015.

Program „Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy” (FSS) – Spotkanie z przedstawicielami Państw Darczyńców EOG, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Erasmus+ – zagraniczne studia częściowe – OLS – Online Linguistic Support.

Spotkanie informacyjne dot. listów motywacyjnych (tzw. personal statement) dla osób planujących wyjazd na studia do USA lub składających aplikację na program stypendialny Fulbrighta.

„Bliższa Europa” – GoEuro Scholarship Programme: konkurs dla studentów.

Stypendia w ramach Swedish Institute Visby Programme.

Program Erasmus+ Mobilność edukacyjna 2014/2015 zagraniczne studia częściowe – Przedłużenie okresu studiów w uczelni zagranicznej.

Program Erasmus+ Mobilność edukacyjna 2014/2015 – zagraniczne studia częściowe. Wypłata funduszy PO WER (dodatek socjalny) na kolejny semestr studentom/doktorantom wstępnie zakwalifikowanym na pełny rok akademicki

Program Erasmus+ – Projekt Erasmus – „Mobilność edukacyjna 2014/2015 – zagraniczne studia częściowe.” Wypłata funduszy Erasmus na kolejny semestr studentom/doktorantom wstępnie zakwalifikowanym na pełny rok akademicki.

Prezentacja ze spotkania z koordynatorami ds. mobilności, które odbyło się 5 listopada 2014 r.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje specjalne bezpłatne oprowadzanie po wystawie stałej.

Informacja o możliwości realizacji Sieci Akademickich w roku 2015/2016 w ramach Programu CEEPUS III.

Konsorcjum Aurora – Towards Modern and Innovative Higher Education zaprasza do składania wniosków o stypendia programu Erasmus Mundus Akcja 2.

Vulcanus in Japan – Stypendium dla studentów. Termin składania dokumentów do BWZ: 15 stycznia 2015.

Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Tłumaczenie publikacji p.t. “MOOC – masowe otwarte kursy on-line”.