Projekt Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103) – rok akademicki 2015/2016 – Dodatkowa kwalifikacja (II tura) na częściowe studia zagraniczne w ramach niewykorzystanych miejsc (Wyjazd w semestrze letnim).

Zasady współpracy z Przedsiębiorstwem Turystyczno–Handlowym Supertour Sp. z o.o.

Wyniki konkursu dla studentów UW o 1 stypendium na letni kurs języka niemieckiego w ramach umowy o bezpośredniej współpracy z Uniwersytetem w Tybindze na rok 2015.

Wyniki konkursu dla studentów UW o 3 stypendia semestralne w ramach umowy o bezpośredniej współpracy do Uniwersytetu w Hamburgu na rok akademicki 2015/16.

Wyniki konkursu dla studentów UW o 2 stypendia semestralne w ramach umowy o bezpośredniej współpracy do Wolnego Uniwersytetu w Berlinie na rok akademicki 2015/16.

Wyniki konkursu dla studentów UW o 4 stypendia na letni kurs języka niemieckiego w ramach umowy o bezpośredniej współpracy z Uniwersytetem des Saarlandes w Saarbrücken na rok 2015.

Wyniki konkursu dla studentów UW o 2 stypendia na kurs j. francuskiego na Uniwersytecie w Caen w 2015 r.

Wyniki konkursu dla doktorantów UW o stypendium na Uniwersytecie w Genewie w ramach umowy bilateralnej na rok akademicki 2015/2016.

Wyniki konkursu dla studentów UW o 2 stypendia na kurs j. francuskiego na Uniwersytecie w Genewie w 2015 r.

Program Erasmus+ 32 miejsca na zagraniczne praktyki absolwenckie SMPA 2014/2015.

Program Erasmus+ 200 miejsc na Zagraniczne praktyki studenckie SMP 2014/2015.

Wyniki konkursu dla młodszych pracowników naukowych i doktorantów UW o 1 stypednium w ramach umowy bilateralnej do Indiana University Bloomington, USA, na pierwszy semestr roku akademickiego 2015/16.

Wyniki konkursu dla pracowników naukowych UW o 1 stypednium w ramach umowy bilateralnej do Indiana University Bloomington, USA, na rok akademicki 2015/16.

Wyniki konkursu dla studentów UW o 3 stypendia w ramach umowy bilateralnej do University of British Columbia, Vancouver, Kanada, na rok akademicki 2015/16.

Biuro „Supertour” informuje, że w okresie świątecznym jest otwarte w następujących godzinach:

Ajou International Summer School, Korea, termin składania dokumentów do Biura Współpracy z Zagranicą: 13 kwietna 2015 r.

Erasmus+ Zagraniczne studia częściowe 2015/2016
Zakwalifikowana/zakwalifikowany? Co dalej?

1 kwietnia 2015 r. upływa termin składania wniosków zgłoszeniowych na goszczenie naukowca w ramach Programu Fulbright Specialist w roku akademickim 2014/2015.

Mizuta Scholarship, Japonia – Termin składania dokumentów do Biura Współpracy z Zagranicą: 24 marca 2015 r.

16 lutego br. odbyło się spotkanie informacyjne dla przyjeżdżających studentów zagranicznych.