Program Erasmus+ Mobilność edukacyjna 2014/2015 zagraniczne studia częściowe – Przedłużenie okresu studiów w uczelni zagranicznej.

Program Erasmus+ Mobilność edukacyjna 2014/2015 – zagraniczne studia częściowe. Wypłata funduszy PO WER (dodatek socjalny) na kolejny semestr studentom/doktorantom wstępnie zakwalifikowanym na pełny rok akademicki

Program Erasmus+ – Projekt Erasmus – „Mobilność edukacyjna 2014/2015 – zagraniczne studia częściowe.” Wypłata funduszy Erasmus na kolejny semestr studentom/doktorantom wstępnie zakwalifikowanym na pełny rok akademicki.

Prezentacja ze spotkania z koordynatorami ds. mobilności, które odbyło się 5 listopada 2014 r.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje specjalne bezpłatne oprowadzanie po wystawie stałej.

Informacja o możliwości realizacji Sieci Akademickich w roku 2015/2016 w ramach Programu CEEPUS III.

Konsorcjum Aurora – Towards Modern and Innovative Higher Education zaprasza do składania wniosków o stypendia programu Erasmus Mundus Akcja 2.

Vulcanus in Japan – Stypendium dla studentów.

Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Tłumaczenie publikacji p.t. “MOOC – masowe otwarte kursy on-line”.

Zaproszenie na seminarium „Wspólne studia – korzyść czy kłopot?”, Warszawa, 7 listopada 2014.

Ogólne zasady kwalifikacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego ubiegających się o fundusze Erasmus (wsparcie indywidualne) w celu realizacji praktyki zagranicznej dla absolwentów.

Program Erasmus+ – Projekt Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA1) – Zagraniczne studia częściowe 2014/2015 – Dokonywanie zmian w Porozumieniu o programie studiów (LA – during the mobility).

Ofertę stypendialną DAAD na rok akademicki 2015/2016.

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w programie Erasmus+ na rok 2015.

Program Erasmus+ KA1 – Studenckie i doktoranckie praktyki zagraniczne (SMP) 2014/2015 – Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów ubiegających się o fundusze Erasmus oraz kierowania na praktykę zagraniczną.

LP-Erasmus 2013/2014 – DOPŁATA DO STYPENDIUM – praktyki zagraniczne.

LLP Erasmus 2013/2014 – Dopłata do stypendium – Zagraniczne studia częściowe.

Fundacja Kościuszkowska zaprasza polskich naukowców i artystów do ubiegania się o stypendia Fundacji na rok akademicki 2015/16.
Termin składania dokumentów upływa 15 października 2014.

Biuro Współpracy z Zagranicą serdecznie zaprasza wszystkich zagranicznych studentów studiów częściowych na spotkanie, które odbędzie się 29 września o godzinie 9:30 w Auditorium Maximum na terenie Kampusu Głównego.